Prosecom

Systém profesionální mobilní data umožňuje realizaci vysokorychlostních datových přenosů při současném zachování bezpečnosti na úrovni sítě Tetrapol. Systém umožňuje realizaci datových přenosů, nejvyšší dostupnou rychlostí při součastném zachování vysokých bezpečnostních standardů a požadavků na utajení v bezpečných sítích.

Systém, je založen na technologii, která je předmětem ochrany duševního vlastnictví (patent PÚV) umožňuje realizaci systémů vzdáleného přístupu k datům, které doposud nebylo možno realizovat žádným jiným způsobem.

Chráněné aplikace

 • Aplikace přenosu rozsáhlých taktických informací, jako například map, situačních plánů, fotografií, popisů událostí, atd.
 • Průběžné monitorování aktivity terminálů včetně jejich provozního stavu, datových přenosů a polohy
 • Koordinace a hromadná distribuce informací rozsáhlým týmům
 • Přímý vzdálený přístup do intranetu 

Hlavní přínosy

 • Možnost zavedení nových mobilních datových služeb vyžadující větší objemy dat
 • Možnost plnohodnotného vzdáleného přístupu do sítí Intranet
 • Výrazné zrychlení odezvy systému při dotazech do databází
 • Výrazné zvýšení celkové kapacity v systému mobilních datových služeb
 • Optimalizace a snížení zatížení datového provozu v síti Tetrapol
 • Výrazné zvýšení propustnosti celého systému (zvýšení rychlosti)
 • Výrazné zkrácení reakčních časů (doby čekání na odpověď)
 • Spolehlivá zpětná vazba (jasná diagnostika přenosu přijetí a zpracování dotazu a přenosu jeho výsledku)