Radiokomunikacím se věnujeme víc jak čtvrt století

Od roku 1991 jsme součástí projektu PEGAS, který se zabývá radiokomunikačním systémem a je určen složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) České republiky. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou AIRBUS DS SLC zajišťujeme servis, údržbu, optimalizaci systémového řešení a radioinženýring pro systém PEGAS. Nesmíme opomenout projekty z oblasti optiky, optoelektroniky a informatiky, které jsou náplní činnosti naší „sesterské“ společnosti Pramacom HT.

Projekt číslo jedna

Realizace radiokomunikačního systému pro spojení složek IZS byl a stále je naším projektem číslo jedna. Vybudováním samotného systému naše práce neskončila a doposud zajišťujeme záruční a pozáruční servis instalované technologie, terminálů a dalších zařízení. Taktéž se aktivně podílíme na rozvoji technických řešení, které technologie TETRAPOL nabízí. Ať už jde o datové přenosy, které umožňují uživatelům sítě PEGAS přístup k informacím v databázích z terénu či automatická lokalizace vozidel poskytující možnost optimálního využívání sil a prostředků složek IZS. 

TETRAPOL

Technologie byla původně vyvíjena pro potřeby francouzského četnictva a sahá 30 let do minulosti. Nejčastějšími uživateli jsou organizace, zabývající se ochranou obyvatelstva, pro jejichž provozní požadavky byla tato technologie od počátku stavěna. Také v České republice slouží síť PEGAS na bázi technologie TETRAPOL potřebám složek IZS. Oproti jiným digitálním technologiím může nabídnout větší kapacitu radiových buněk, lepší provoz v kopcovitém terénu nebo standardizované zabezpečení šifrou po celé délce přenosové trasy.

Významné události

Již roky se radiokomunikační systém PEGAS osvědčuje v každodenním provozu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Zatěžkávací zkouškou pro něj byla nejedna událost, která svědčí o jeho kvalitách.

Povodně 2002

Nejhorší záplavy za posledních 500 let v Praze, prověřily nejen složky IZS jako takové, ale i funkčnost sítě PEGAS. Na řadě míst se stal systém v klíčových momentech jediným funkčním dorozumívacím prostředkem záchranářů.

Summit NATO

Nejen záplavy, ale také summit NATO, který byl prvním pořádaným v zemi bývalého protivníka Severoatlantické aliance, prověřil funkčnost radiokomunikačního systému České republiky.

Zasedání MMF

V roce 2000 provázely zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky rozsáhlé protesty. Také během této mimořádné události byl systém PEGAS podroben zátěžové zkoušce.