Agnet Turnaround

Řešení Agnet® Turnaround mění pravidla hry pro pozemní provoz letiště a zlepšuje spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Řeší problémy, jako je špatné počasí, hluk a potřeba komunikace bez použití rukou, a zároveň vede odvětví k udržitelnější, efektivnější a na cestující zaměřené budoucnosti v letectví. 

Budoucnost si žádá změnu: Protože odvětví letecké dopravy čelí bezprecedentním výzvám a snaží se najít rovnováhu mezi růstem letecké dopravy a udržitelností životního prostředí, jsme nuceni přijímat revoluční řešení nové generace. Nově definujeme standardy letecké dopravy, což znamená konec starých postupů.

Pozemní provoz odhaluje složitost a vzájemnou závislost mezi jednotlivými subjekty, kde jediná neefektivita může narušit celkovou výkonnost.

Narušení pozemního provozu negativně ovlivňuje loajalitu cestujících, řízení toku letového provozu a životní prostředí a zároveň způsobuje zpoždění, která vedou ke značným dodatečným nákladům.

Nové způsoby práce vyžadují nové komunikační řešení. Agnet® Turnaround optimalizuje odbavovací operace. Toto řešení nové generace splňuje specifické a vzájemně se doplňující potřeby letišť a pracovníků pozemního odbavení v tomto komplexním provozu.