REDIRNET

20. květen 2015

Toho dne, se v našich prostorách konala praktická zkouška aktuálního stavu implementace projektu REDIRNET. Tento Evropský projekt, jehož jsme součástí, je nyní v polovině svého trvání. Úspěšná zkouška potvrdila, že projekt míří správným směrem a již v dnešních dnech má co nabídnout. 

Krizová situace

Scénář testu byl založen na modelové havárii vozidel v tunelu, jehož středem prochází státní hranice. Cílem zkoušky bylo sdílení přenosu dat z čidel uvnitř tunelu a videa z monitorovacích kamer mezi jednotlivými členy IZS z obou sousedících zemí.
Společnost Pramacom v projektu REDIRNET implementovala komunikační jádro, jehož funkčnost byla tímto testem plně potvrzena. Rovněž byla ověřena jeho interoperabilita a kompatibilita vůči ostatním komponentám projektu REDIRNET dodaných partnerskými organizacemi.


Více informací o projektu najdete na stránkách www.redirnet.eu