Lepší navigace v Pardubicích

Pardubičtí záchranáři zlepšili systém komunikace

Získali tak mimo jiné preciznější informace o cestě a místě, kam jedou zachraňovat lidský život či jeho zdraví. A v takových situacích je čas drahý.

Nové středisko bude vybaveno komunikační technologií digitálního rádiového systému Pegas - Matra s využitím některých funkcí systému, které v rámci České republiky zatím nebyly vůbec použity.
Otomar Kušička - vedoucí lékař Krajského zdravotnického operačního střediska

Lepší navigační systém

V polovině roku 2012 došlo k postupnému sloučení všech tří v současné době pracujících operačních středisek v kraji do jednoho celokrajského.
"Nové středisko bude vybaveno komunikační technologií digitálního rádiového systému Pegas - Matra s využitím některých funkcí systému, které v rámci České republiky zatím nebyly vůbec použity. Plně integrované sledování vozů do informačního systému dispečerského pracoviště umožní předávání polohy události přímo do navigačních systémů ve vozidlech ve formě souřadnic, spolu s dalšími údaji o místě zásahu, což by mělo dále usnadnit a urychlit hledání místa události." říká vedoucí lékař Krajského zdravotnického operačního střediska, Otomar Kušička, a pokračuje: "S tím také přímo souvisí určování polohy mobilního telefonu volajících na tísňovou linku 155. Tato technologie může i přes svá omezení za určitých okolností usnadnit přístup k postiženému."

V případě poruchy

Celý systém bude podle Otomara Kušičky velmi robustní, a tím pádem i odolný proti různým poruchám a výpadkům. "Zdravotníci budou mít rovněž k dispozici komunikační kanál pro sluchově a hlasově postižené, a to prostřednictvím SMS zpráv odesílaných přímo na pracoviště operátora tísňové linky 155. Všechny klíčové funkce budou plně zálohovány tak, aby při případné poruše došlo k automatickému přepnutí na záložní systém bez ovlivnění funkčnosti celku. Součástí řešení je i modul automatického svolávání zaměstnanců v případě vzniku hromadného neštěstí."